Udvalgte opgaver

Opgavebeskrivelse

Lave en Slider Puzzle (4×4 tiles, med én manglende tile), hvor man kan ‘skubbe’ tiles rundt, og kombinere sig frem til det rigtige billede.

Funktioner for opgaven

 • Opbygge tiles
 • Blande tiles
 • Skifte billede
 • Tælle træk
 • Skubbe hele rækker
 • Tjekke om puslespillet er løst

Opgaven skal løses med

 • HTML
 • CSS
 • Javascript eller jQuery

Disclaimer!
Jeg er ikke ejer af Lego Batman billederne.
De er fundet på nettet via google og anvendes udelukkende til at løse en skole-relateret opgave.

Lego Batman Puzzle

Antal træk:
HTML
<html>

<head>
  <script src="/jQuery/jquery-3.5.1.min.js"></script>
  <script defer src="/jQuery/opg-4/main.js"></script>
  <link href="/jQuery/opg-4/custom.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <div id="content">
    <h1 style="text-align: center;">Lego Batman Puzzle</h1>
    <h4>Antal træk: <span id="moves"></span></h4>
    <div id="puzzle">
      <div id="tile11" class="img11 bg1 finished"></div>
      <div id="tile12" class="img12 bg1 finished"></div>
      <div id="tile13" class="img13 bg1 finished"></div>
      <div id="tile14" class="img14 bg1 finished"></div>

      <div id="tile21" class="img21 bg1 finished"></div>
      <div id="tile22" class="img22 bg1 finished"></div>
      <div id="tile23" class="img23 bg1 finished"></div>
      <div id="tile24" class="img24 bg1 finished"></div>

      <div id="tile31" class="img31 bg1 finished"></div>
      <div id="tile32" class="img32 bg1 finished"></div>
      <div id="tile33" class="img33 bg1 finished"></div>
      <div id="tile34" class="img34 bg1 finished"></div>

      <div id="tile41" class="img41 bg1 finished"></div>
      <div id="tile42" class="img42 bg1 finished"></div>
      <div id="tile43" class="img43 bg1 finished"></div>
      <div id="tile44" class="img44 bg1 finished"></div>
    </div>
    <div id="options">
      <select name="images" id="images"></select>
      <button id="btnShuffler">Bland Puslespil</button>
    </div>
  </div>

</body>

</html> 
CSS
#slidecontent {
  width: 620px;
  align-items: center;
  text-align: center;
  color: white;
  margin:0 auto;
}

#puzzle {
  border: solid 0px white;
  border-radius: 15px;
  overflow: hidden;
  margin: 0px auto;
  width: fit-content;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr;
}

.h3Puzzle {
  margin: 0 !important;
  padding:0 !important;
  color: gold;
}

.completed {
  box-shadow: rgb(255 241 74 / 26%) 0px 0px 70px 4px;
}

.unfinished {
  width: 144px;
  height: 144px;
  border: 3px solid #1e1e1e;
  box-shadow: inset 4px 4px 15px -11px white, inset -4px -4px 15px 0px black, inset 6px 6px 11px -8px white;
  cursor: pointer;
  float: left;
  border-radius: 15px;

}
.finished {
  width: 150px;
  height: 150px;
  cursor: default;
  float: left;
}

.img11 {
  background-position: 0% 0%;
}.img12 {
  background-position: 33.33% 0%;
}.img13 {
  background-position: 66.66% 0%;
}.img14 {
  background-position: 99.99% 0%;
}

.img21 {
  background-position: 0% 33.33%;
}.img22 {
  background-position: 33.33% 33.33%;
}.img23 {
  background-position: 66.66% 33.33%;
}.img24 {
  background-position: 99.99% 33.33%;
}

.img31 {
  background-position: 0% 66.66%;
}.img32 {
  background-position: 33.33% 66.66%;
}.img33 {
  background-position: 66.66% 66.66%;
}.img34 {
  background-position: 99.99% 66.66%;
}

.img41 {
  background-position: 0% 99.99%;
}.img42 {
  background-position: 33.33% 99.99%;
}.img43 {
  background-position: 66.66% 99.99%;
}.img44 {
  background-position: 99.99% 99.99%;
}.img44.unfinished {
  background-image: none !important;
  box-shadow: none;
}

.bg1, .bg2, .bg3, .bg4, .bg5 {
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 600px;
}

.bg1 {
  background-image: url("img/legoBatman1.jpg");
}
.bg2 {
  background-image: url("img/legoBatman2.jpg");
}
.bg3 {
  background-image: url("img/legoBatman3.jpg");
}
.bg4 {
  background-image: url("img/legoBatman4.jpg");
}
.bg5 {
  background-image: url("img/legoBatman5.jpg");
}

#images, #btnShuffler {
  background-color: gold;
  font-family: Impact, Haettenschweiler, 'Arial Narrow Bold', sans-serif;
  font-size: 20px;
  padding: 8px 20px;
  margin: 20px;
  width: 200px;
  cursor: pointer;
  border-radius: 5px;
  border-width: 0px;
  height: 40px;
  align-items: center;
  line-height: normal;
  color:black;
}

button#btnShuffler:focus, button#btnShuffler:hover {
  outline: 0px !important;
  color: black;
} 
jQuery
// Bygger div tiles i html'en
function buildPuzzle(bg) {
  $('div#puzzle').empty();
  for (let row = 1; row <= 4; row++)
    for (let cell = 1; cell <= 4; cell++) {
      $('#puzzle')
        .append($('<div>')
          .attr('id', 'tile' + row + cell)
          .addClass('img' + row + cell)
          .addClass(bg)
          .addClass('finished'))
    }
}

// Tilføjer options i select#images
for (i = 1; i <= 5; i++) {
  let options = $('<option>')
    .attr('value', 'bg' + i)
    .text('Lego Batman ' + i);
  $('#images').append(options);
}

// Ændrer css værdien for baggrundsbilledet
$('select#images').on('click', function changeBg() {
  $('#images option').each(function () {
    if ($(this).is(':selected')) {
      buildPuzzle($(this).val());
      clickTile();
      movesNr = 0;
      $('span#moves').text(movesNr);
      $('div#puzzle').removeClass();
    }
  })
});

var movesNr;
$('#btnShuffler').on('click', function shuffle() {
  let shuffleAmount = 100;

  // Ændre status fra 'færdig' til 'ikke-færdigt'
  for (let row = 1; row <= 4; row++) {
    for (let cell = 1; cell <= 4; cell++) {
      let div = $('div#tile' + row + cell);
      div.removeClass('finished');
      div.addClass('unfinished');
    }
  }

  // Byt tom felt med tilfældig nabobrik
  const neighbors = [1, -1, 0];
  while (0 < shuffleAmount--)
    for (let row = 1; row <= 4; row++)
      for (let cell = 1; cell <= 4; cell++) {
        let rndNeighbor = neighbors[Math.floor(Math.random() * 3)];
        let rowNeighbor = row + rndNeighbor;
        (rndNeighbor === 0) ?
          rndNeighbor = neighbors[Math.floor(Math.random() * 2)] :
          rndNeighbor = 0;
        let cellNeighbor = cell + rndNeighbor;

        let tile = $('div#tile' + row + cell);
        let emptyId = $('div.img44').attr('id');
        if (tile.attr('id') == emptyId)
          if (rowNeighbor >= 1 && rowNeighbor <= 4 && cellNeighbor >= 1 && cellNeighbor <= 4) {
            // console.log(tile.attr('id'), 'tile' + rowNeighbor + cellNeighbor);
            swapTiles('tile' + row + cell, 'tile' + rowNeighbor + cellNeighbor);

            movesNr = 0;
            $('span#moves').text(movesNr);
            $('div#puzzle').removeClass();
          }
      }
});

// Bytter to tiles
function swapTiles(tile1, tile2) {
  let temp = $('div#' + tile1).attr('class');
  $('div#' + tile1).attr('class', $('div#' + tile2).attr('class'));
  $('div#' + tile2).attr('class', temp);

  movesNr++;
  $('span#moves').text(movesNr);
}

function clickTile() {
  $('#puzzle div').on('click', function () {
    let tile = $(this).attr('id').toString();
    let row = parseInt(tile.substring(4, 5));
    let cell = parseInt(tile.substring(5, 6));
    let empty = 'img44';

    emptyId = $('div.img44').attr('id');
    emptyRow = parseInt(emptyId.substring(4, 5));
    emptyCell = parseInt(emptyId.substring(5, 6));

    if ($(tile).attr('class') != empty && $('.unfinished').length === 16) {
      // Tjek om 'empty' har matchende row nr
      if (emptyRow === row)
        if (emptyCell < cell) 
          while (cell > emptyCell++) {
            swapTiles(emptyId, 'tile' + emptyRow + emptyCell);
            emptyId = $('div.img44').attr('id');
          }
        else
          while (cell < emptyCell--) {
            swapTiles(emptyId, 'tile' + emptyRow + emptyCell);
            emptyId = $('div.img44').attr('id');
          }

      // Tjek om 'empty' har matchende cell nr
      if (emptyCell === cell)
        if (emptyRow < row)
          while (row > emptyRow++) {
            swapTiles(emptyId, 'tile' + emptyRow + emptyCell);
            emptyId = $('div.img44').attr('id');
          }
        else
          while (row < emptyRow--) {
            swapTiles(emptyId, 'tile' + emptyRow + emptyCell);
            emptyId = $('div.img44').attr('id');
          }
    }

    // Tæl antal korrekte tiles
    let correctTiles = 0;
    for (let row = 1; row <= 4; row++)
      for (let cell = 1; cell <= 4; cell++) {
        let idNr = $('div#tile' + row + cell).attr('id').substring(4, 6);
        let classNr = $('div#tile' + row + cell).attr('class').substring(3, 5);

        if (idNr == classNr)
          correctTiles++;
      }

    // Hvis alle tiles er rigtige
    if (correctTiles === 16 && $('.unfinished').length === 16) {
      for (let row = 1; row <= 4; row++)
        for (let cell = 1; cell <= 4; cell++) {
          let div = $('div#tile' + row + cell);
          div.removeClass('unfinished');
          div.addClass('finished');
        }

      $('span#moves').text(movesNr + ' - GENNEMFØRT!');
      $('div#puzzle').addClass('completed');
    }
  })
}
clickTile(); 
Opgavebeskrivelse

Text

HTML
CSS
jQuery

Mere på vej...